<< powrót
Kalendarium
27 lipca 2016 r. godz. 16:00
Biskup Polowy będzie przewodniczył Eucharystii z okazji rozpoczęcia ¦wiatowych Dni Młodzieży w Diecezji Polowej. W Eucharystii wezm± udział delegacje ¶rodowisk wojskowych z całego ¶wiata.

18 lipca 2016 r. godz. 10:00
Msza ¶w. z okazji 97. Rocznicy powstania Policji. Na Mszę ¶w. w intencji policjantów i pracowników cywilnych Policji zaprasza Stołeczna Komenda Policji.

16 lipca 2016 r. godz. 09:00
Msza ¶w. w intencji poległych policjantów. Za uroczysta Mszę sw. Zaprasza Komenda Główna Policji.

<< powrót