• MSZE ŚWIĘTE
  • Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00
  • Niedziele i Święta: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00
  • Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej
<< powrót
Kaplica Katyńska - Mauzoleum
Kaplica Katyńska w Katedrze Polowej WP powstała z inspiracji ówczesnego Biskupa Polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia, jako upamiętnienie męczeństwa 21 857 obywateli RP - jeńców wojennych i więźniów, zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD na mocy decyzji najwyższych władz państwowych Związku Sowieckiego. Poświęcenia Kaplicy dokonał 15 września 2002 roku - w obecności rodzin ofiar Zbrodni Katyńskiej - kardynał Józef Glemp, Prymas Polski.
W ołtarzu Kaplicy został umieszczony obrazek wycięty w drewnie - relikwia nierozerwalnie związana z losami polskich oficerów i policjantów zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Kalininie, Charkowie i innych nieznanych dotąd miejscach na terenie Związku Sowieckiego. Ta relikwia to wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej wykonany na sosnowej desce o niewielkich rozmiarach (12 x 8 cm), oderwanej z obozowej pryczy. Na rewersie widnieje napis Kozielsk 28.02.1940 rok, dzieło por. Henryka Gorzechowskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, oficera Wojska Polskiego, więźnia obozu NKWD w Kozielsku, zamordowanego w Lesie Katyńskim. Obrazek został wywieziony z obozu przez Henryka Gorzechowskiego juniora, również oficera WP, więźnia Kozielska, który ocalał i po wojnie przywiózł niezwykłą relikwię do rodzimej Gdyni. Intencją potomków wykonawcy relikwii było, aby na stałe trafiła ona do Katedry Polowej WP. Miała tam przypominać o ofierze złożonej przez polskich oficerów i policjantów na Ołtarzu Ojczyzny. W 2001 roku trafiła do rąk Biskupa Polowego WP, dając początek budowie Kaplicy Katyńskiej, upamiętniającej - w sercu Polski w Warszawie - najlepszych synów II Rzeczypospolitej.
Kształt architektoniczno-plastyczny Kaplicy Katyńskiej został nadany przez architektów: Konrada Kuczę-Kuczyńskiego i Andrzeja Miklaszewskiego, a wykonany przez artystę rzeźbiarza Marka Moderaua i Pracownię Grawerską Mariana Cegielskiego.
Centralnym elementem Kaplicy Katyńskiej jest biała, wykonana z marmuru kararyjskiego ściana, w którą wpisany został wizerunek Madonny, podkreślony aureolą z autentycznych, wydobytych z grobów w Katyniu, Miednoje i Charkowie, guzików z wojskowych i policyjnych płaszczy oraz mundurów. Powyżej zawisł piękny, wykonany ze srebra i bursztynu polski orzeł, dzieło artysty Mariusza Drapikowskiego z Gdańska, w dole zaś wizerunek krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wewnątrz marmurowego ołtarza, w srebrnej łusce, złożone zostały fragmenty szczątków oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej wydobyte z dołów śmierci. Na dwóch ścianach Kaplicy wyryto około 15 tysięcy nazwisk oficerów WP i polskich policjantów zamordowanych przez NKWD i spoczywających na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu, Miednoje i w Charkowie. W październiku 2005 roku, z inicjatywy Sekretarza Generalnego Rady OPWiM Andrzeja Przewoźnika i Biskupa Polowego WP gen. bryg. Tadeusza Płoskiego, Kaplica została uzupełniona o kolejne tablice z 3435 nazwiskami obywateli RP z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej, których grobów dotąd nie odnaleziono.
Kaplicę od kruchty oddziela żelazna krata z motywami brzozowego lasu. W kruchcie stanęła rzeźba: "Chrystus wszystkich zaginionych", autorstwa Maksymiliana Biskupskiego.
Porażające realizmem dzieło przedstawia Chrystusa wydobytego z mogilnej gliny, zawieszonego na rozpostartych ramionach w wykopie, pośród szczątków ciał wystających ze ścian zbiorowego grobu. Wykuta w kamieniu Postać o poszarpanej powłoce cielesnej uderza podobieństwem do znanych z poekshumacyjnych zdjęć ofiar mordu wydobywanych z dołów śmierci, które w 1943 roku odkryte zostały przez Niemców na terenach sowieckich.
U podstaw pomnika został umieszczony podkład kolejowy z napisem: Katyń, Kozielsk nawiązujący do pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, tzw. "wagonu". Wszystkie części: kaplica, rzeźba jak i "wagon" przy ul. Muranowskiej tworzą całość kompozycyjną i ideową symbolizującą ofiary pomordowanych.
W dniu 13 kwietnia 2008 roku złożono w Kaplicy Katyńskiej Katedry Polowej WP czaszkę jednej z ofiar zbrodni - więźnia obozu NKWD w Kozielsku, zamordowanego w Lesie Katyńskim, oficera Wojska Polskiego, majora Ludwika Szymańskiego. W 1943 roku czaszka, za sprawą członka Międzynarodowej Komisji Lekarskiej dr Helge Tramsena, przebywającego w Katyniu, trafiła do Instytutu Medycyny Sądowej w Kopenhadze, skąd po ponad 60. latach została przywieziona do kraju. W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej spełniając wolę syna majora Ludwika Szymańskiego, a także tysięcy rodzin ofiar zbrodni, złożono Jego doczesne szczątki w Kaplicy Katyńskiej. Do tego miejsca uosabiającego pamięć Narodu Polskiego o tysiącach pomordowanych Polaków - ofiar Zbrodni Katyńskiej - będą kierowały się myśli Polaków z całego świata.
W kruchcie Kaplicy Katyńskiej znajduje się tablica upamiętniająca ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 roku. Na stalowej płycie wyryto 96 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przy każdym nazwisku widnieje data urodzenia i funkcja pełniona w dniu katastrofy. Po środku tablicy - za szybą w urnie - umieszczono ziemię z miejsca tragedii. Po lewej stronie urny znajduje się napis: "Pamięci 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem 10.04.2010", po prawej: "Polskiej delegacji udającej się na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej". Tablica została wykonana we współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.15 sierpnia 2010 roku odsłonił ją prezydent Bronisław Komorowski w towarzystwie rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Swoim wyglądem nawiązuje do wystroju Kaplicy Katyńskiej. Upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej w Kaplicy Katyńskiej Katedry Polowej ma wymiar symboliczny. Tragedia z 10 kwietnia 2010 roku w dramatyczny sposób wpisała się w najnowszą historię Polski i w kontekście miejsca - spięła tragiczną klamrą wydarzenia z 1940 roku. Wiele osób, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem było na stałe związane z Katedrą Polową. Autorem tablicy jest Marek Moderau.
<< powrót